Mercat d'Horta

Mercat d'Horta

En marxa obres a 30 mercats de la ciutat

28 d'agost de 2019

L’Institut Municipal de Mercats està duent a terme aquestes actuacions de diversa magnitud, que van des de petites reformes que es finalitzaran aquest mateix mes fins a les grans remodelacions amb mesos de durada.

“Tenim molts mercats i molt bons, i per això els ciutadans els utilitzen i se’ls estimen”. Així ha resumit la Regidora de Comerç, Mercats, Règim Intern i Hisenda Montserrat Ballarín la bona salut dels Mercats de Barcelona en la roda de premsa celebrada a l’espai central de la Boqueria el dimarts 20 d’agost. Acompanyada del gerent de l’IMMB Màxim López i el President de les Associacions de Comerciants de Mercat Salvador Capdevila, la regidora ha fet un resum de l’estat de les 30 obres realitzades als Mercats de la ciutat.

En tots les actuacions, l’objectiu és actualitzar i millorar les instal·lacions dels mercats, i així poder mantenir el seu funcionament adequadament o adaptar-se a nous paràmetres de sostenibilitat. En aquest sentit, durant el segon semestre de l’any s’estan duent a terme grans actuacions en 5 mercatsBoqueriaBesòsGalvanyCarmel i Mercè amb una inversió de 2.100.000 euros.

En el mateix període es fan obres d’adequació d’instal·lacions, millora d’accessibilitat i sostenibilitat en diferents mercats, amb un inversió global de 1.900.000. El tercer gran bloc és el de les remodelacions en marxa, que es duen a Bon PastorVall d’HebronSant Andreu, i Abaceria. Finalment, s’està treballant en els projectes de remodelació d’Horta i Montserrat, que s’han de començar a executar l’any 2020.

Adequació d’instal·lacions, millora d’accessibilitat i sostenibilitat

Les obres d’adequació dels equipaments se centren en les següents actuacions:

– Xarxa de drenatge: Desprès dels importants aiguats de l’estiu de 2018 es va potenciar una anàlisi dels principals mercats afectats. Com a conseqüència, se’n faran obres de millora als mercats d’Hostafrancs, Concepció, Sarrià i Sants.

– Millores als accessos: En diferents mercats es milloraran els accessos als equipaments, des de vestíbuls a portes i entorns. No es tracta d’obres per garantir l’accessibilitat perquè ja són mercats accessibles, sinó d’actuacions destinades a millorar la seguretat i aspectes estètics i funcionals.

 • Marina: Actuació en portes de fusta amb materials amb més durabilitat i menys manteniment.
 • Felip II: Millora dels sostres i enllumenat dels accessos de clients.
 • Guineueta: Canvi de sostres exteriors que es trobaven en elevat estat de degradació.
 • Sant Antoni: Millora de l’enllumenat al accessos i complimentar els paraments amb miralls i vinils decoratius. Millora del lliscament de les rampes de vehicles per potenciar la seguretat.
 • Boqueria: Millora dels tancaments mòbils nocturns com a prova de verificació funcional.
 • Les Corts: Porta del moll.
 • EncantsBCN: Pintura antilliscant en escales i paviments.
 • Canyelles: Pintura antilliscant en escales i paviments.

– Millores de sostenibilitat. Són actuacions que impliquen un estalvi energètic dels equipaments i/o millores de sostenibilitat.

 • Sant Antoni: Tancament de finestres per millorar l’aïllament tèrmic.
 • Ninot: Millora de l’aïllament tèrmic de les oficines i sala polivalent.
 • Sant Martí: Tancament d’obertures de coberta i col·locació d’extractors d’aire.
 • Santa Caterina: Nou projecte de clima per millora d’aquest per ser sistemes amb certa antiguitat i poc eficients.
 • Lesseps: Nou projecte de clima per millora d’aquest per ser sistemes amb certa antiguitat i poc eficients.
 • Llibertat: Millora puntual de les instal·lacions de clima.
 • Ciutat Meridiana: Incorporació d’enllumenat de leds a la sala de venda.
 • La Mercè: Sistema d’extracció d’aire dels magatzems.
 • Montserrat: Nou espai per punt de recàrrec de vehicle elèctric.
 • Sagrada Família: Millores a la zona de recollida de brossa.
 • Boqueria: Construcció d’una xarxa d’extracció de fums.
 • Les Corts: Millora d’estructures d’extracció d’aire.

– Elevadors: Actuacions de modernització d’elevadors i/o millora dels existents.

 • Les Corts: Projecte de nou ascensor com substitució de plataforma elevadora (no apta per persones).
 • Fira de Bellcaire: Proteccions de les portes dels muntacàrregues, donat que els hàbits dels paradistes afecten sensiblement la durabilitat dels ascensors.

– Actuacions de millora o potenciació comercial. Es tracta d’obres per alliberar espais sense ús, construcció de punts d’informació i altres noves construccions amb l’objectiu de potenciar l’activitat comercial.

 • Carmel: Enderrocs i canvis d’ubicació de parades per poder materialitzar la concentració i l’atractiu comercial.
 • Sant Gervasi: Construcció d’un punt d’informació
 • Vall d’Hebron: Ubicació d’un punt de servei a domicili
 • Boqueria: Construcció d’un espai polivalent a la planta de vendes del mercat, amb la possibilitat d’utilitzar-la com aula gastronòmica
 • Canyelles: Construcció de nous lavabos a planta superior, per facilitar l’activitat en horaris diferents de la planta mercat

– Actuacions globals a mercats: Conjunt d’actuacions afer a un número considerable de mercats per aconseguir diferents millores o objectius.

– Instal·lació d’aigua calenta als banys, en els 18 mercats que encara no en tenien, per tal de millorar la confortabilitat.

– Instal·lació de compta persones a quatre mercats per millorar el coneixement i la gestió dels equipaments.

– Actuació d’adequació de portes tallafocs: Primera fase d’adequació de les portes tallafocs, en 25 mercats

Grans actuacions en 5 mercats (2.100.000 €)

 • Boqueria: Com a continuació de l’aplicació de la Mesura de Govern aprovada al febrer de 2017, s’han continuant fent tasques i actuacions, entre les que destacaran aquest any el sistema unificat d’extracció de fums a la coberta dels bars del mercat; i la construcció d’una aula de formació polivalent en un espai alliberat a la planta del mercat. L’actuació es realitzarà entre octubre i febrer. (Pressupost: 570.000 €)
 • Besòs: En el marc del Pla de Barris que preveu la intervenció en aquest mercat, l’actuació comporta el trasllat de magatzems a la planta de mercat, millorant així la seva logística. L’actuació es realitzarà entre juliol i desembre (Pressupost: 795.000 €)
 • Galvany: Es realitzen el projecte i treballs previs per a la renovació de la coberta. També s’iniciarà la substitució de l’estació transformadora elèctrica. L’actuació es realitzarà fins al mes de desembre. Les obres de l’estació transformadora i les obres complementàries es duran a terme entre desembre i juny. (Pressupost: 295.000 €)
 • Carmel: Com a continuïtat de les accions fetes de concentració comercial d’establiments en el mercat, es porta a terme l’enderroc de dues illes de parades a la part central de la planta de vendes, amb l’objectiu de generar un espai de dinamització i activitats. L’actuació es realitzarà entre setembre i novembre. (Pressupost 150.000 €)
 • Mercè: Es renova en una segona fase la façana principal del mercat al Passeig de Fabra i Puig, un cop feta la del carrer Sant Iscle el 2017. L’actuació es realitzarà entre octubre i febrer. (previsió 275.000 €)

Remodelacions ( 7.400.000 €)

 • Bon Pastor: Està previst que pugui obrir el nou mercat a l’octubre d’enguany.
 • Vall d’Hebrón: Mercat ja en funcionament, els treballs definitius de comunicació vertical i urbanització finalitzaran a la tardor de 2019.
 • Sant Andreu: Després que al gener de 2019 acabés l’enderroc de l’antic mercat, i un cop redactat el projecte executiu, les obres de construcció del nou mercat s’iniciaran a l’octubre. Es preveu que tinguin una durada d’un any i mig, de manera que a finals de 2020 es pugui fer el trasllat del mercat provisional al definitiu.
 • Abaceria: A l’octubre es reprendran les tasques d’enderroc d’acord amb el pla acordat amb el veïnat. El nou mercat es començarà a construir a la primavera del 2020 i la seva construcció tindrà una durar d’entre 18 i 24 mesos.

Nous projectes de remodelació

 • Horta: Ja adjudicat l’avantprojecte i el Pla de protecció de l’edifici al gener de 2019. Acord amb els comerciants i aprovació del Consell Rector de l’IMMB al març de 2019. En estudi alternatives de mercat provisional.
 • Montserrat: S’ha redactat l'avantprojecte i signat l’acord amb l’associació de venedors i l'aprovació del Consell Rector de l’IMMB al novembre de 2018. Aprovació Pla Especial Urbanístic a l’octubre de 2019.

Altres actuacions

 • Núria: Després de l’adjudicació d’un operador en règim d’autoservei que garanteixi l’abastiment de la zona, és previst la seva posada en marxa a finals de 2019.

En conjunt, la inversió de l’Ajuntament de Barcelona a la xarxa de mercats en els darrers cinc anys haurà estat de 102.000.000 €.

Mercats de Barcelona

Carregant...
x
X